HomeCulture and HobbyBooks and Magazines

Grqer, գրքեր, книги, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, անգլերեն

Կան նաև այլ գրքեր, խնդրում եմ տեսնել իմ մյուս հայտարարությունում` Անվանս վրա սեղմելով
1. Անգլերեն լեզվի համառոտ ձեռնարկ ABC-300 դրամ
2. Մաթեմատիկայի ձեռնարկ, Ռ. Ա. Ավետիսյան, 2005թ. , 1-ին մաս- 700 դրամ
3. Сборник текстов для письменных работ по русскому языку, (7-8 классы), Н. Г. Рафаелян, И. Г. Тер-Акопова
4. Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդիրների ձեռնարկ, ՀՊՏՀ բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, 2006թ, 600 դրամ
6. Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու, 1996 թ.
7. Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու, 1984 թ. (8-10 -րդ դասարանների համար), Ա. Պ. Ումկևիչ
8. Աշխարհագրություն 9, Ա. Գասպարյան, Լ. Վալեսյան- 400 դրամ
9. Մեծառառ, թե փոքրատառ, 2007թ. - 700 դրամ
10. English 8, Gasparyan, Hovhannesyan- 600 դրամ
11. Ժամանակակից անգլերենի քերականություն
12. Մաթեմատիկայի խնդիրների ժողովածու
13. Տնտեսագիտության տեսություն, ՀՊՏՀ, Տնտեսագետ 2009թ. , քսեռոքս տարբերակը -1000 դրամ
14. Մաթեմատիկայի խնդիրների շտեմարան, 2004 թ.
15. Հանրահաշիվ 9, Հ. Ս. Միքայելյան
16. From school to university, preparatory textbook, 500 դրամ
17. TOEFL grammar flash, 2007, Peterson's, 500 AMD
18. English language tests, Nelson, Book 1 elementary, 500 AMD
19. Թելադրության նյութերի ժողովածու, 4-10-րդ դասարաններ, 1999թ. , Ա. Ա. Ամիրյան, Տ. Ս. Էլոյան
21. Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Գ. Բ. Ջահուկյան, Ֆ. Հ. Խլղաթյան, 2007թ. , 700 դրամ
22. Բառագիտություն, Հ. Զաքարյան, Յու. Ավետիսյան, 2007թ. , 500 դրամ
23. Հայոց լեզու գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Դ. Գյուրջինյան, Ն. Հեքեքյան, 2006թ. , 700 դրամ
24. Հայոց լեզու 4, 1988թ. , 500 դրամ
25. Հնչյունաբանություն, ուղղախոսություն, ուղղագրություն, Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, 2007թ.
27. Հանրահաշիվ 7, Մակարևիչ, Մինդյուկ, 1996թ. , 700 դրամ
28. 600 + թեստային առաջադրանք հայ գրականությունից և ոճաբանությունից, Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, 2007թ. , 500 դրամ
29. TOEFL word flash, Peterson's, 2007, 500 AMD
30. TOEFL reading flash, Peterson's, 2003, 500 AMD
31. Կենսաբանության խնդիրների ժողովածու, Գ. Գ. ՍԵՎՈՅԱՆ, 8֊10 դասարանների համար, 2005թ. , 500 դրամ
32. Español en vivo, Учебник современного испанского языка, Георгий Нуждин, Кармен Марин Эстремера, 8-е издание, 2008г, 1500 драм
33. Самоучитель испанского языка, А. Гонсалес-Фернандес, Шидловскач, Дементьев, 2004г, 1000 драм
34. Հանրահաշիվ 7, 1986թ. Макарычев, Миндюк, 700դրամ
© 2005-2019 List.am