1. Home
  2. Everything Else

Սեղանի սրճաղաց / kofeaxac / սրճաղաց

Սրճաղաց սեղանի
Սիրիական կոֆեաղացի քարերով
Աղում է բոլոր տեսակի կոֆեները
Հատիկի հոսքը ավտոմատ
Աշխատում է 220 վոլտով

Գինը 250.000 դրամ

Քաշը` 56 կգ
© 2005-2021 List.am