HomePets and PlantsAnimals › Birds

Լոր, լօր, lori jut, lori mis, lori inkubacion dzu

Վաճառվում է կենդանի լոր, լորի միս, լորի ձու (դիետիկ) գինը 25դ. , եվ լորի ինկուբացիոն ձու մի քանի ցեղատեսակների, գինը 35-45 դ. ։
Լորի միսը 130-140 գր. Արժե 500դ.
155-175 գր. Արժե 600դ.

Լոր, լորի միս, լորի ճուտ, լորի ձու
© 2005-2020 List.am