HomePets and PlantsAnimals › Birds

Karmrapoch jako

Dzerqov pahvac jako pahel en shat vitaminerov harust kerov nkarum drvaca te inch kerov en pahel cnvela Hayastanum kataryal aroxj martamot unen votqerin kalconer arcatya Zangen miayn real gnortner@ ka nayev xoshor vordz nuynpes chuni vochmi xndir
© 2005-2020 List.am