HomeEverything Else

Tonir lavashi puru hamar

Texadrum em puru ev lavasi tonirner der isk cankutyan caperi vorak@ erashxavorum em. Patrastum em puru shotayi lavashi rafadner (padushka) puru shsher.
© 2005-2020 List.am