1. Home
  2. Services
  3. Business Services
  4. Legal Services

Փաստաբանական ծառայություններ քաղաքացիական, վարչական, աշխատանքային և այլ

Հայցադիմումների, դիմումների, միջնորդությունների, հարցումների, վերաքննիչ, վճռաբեկ բողոքների կազմում, դատական ներկայացուչթյուն և այլն...
Ինչպե՞ս տարբերել գործի իսկական մասնագետներին նրանցից, ում փորձն ու գիտելիքները չեն բավարարում ձեր գործունեությանը լավագույնս ծառայելու համար: Չէ՞ որ փաստաբանի գործը նման է բժշկի գործին, որը պատասխանատու է հիվանդի առողջության համար: Միայն այն տարբերությամբ, որ փաստաբանի իրավական ճիշտ խորհրդատուի մասնագիտական որակավորումից կախված է ոչ թե մարդկային կյանքը, այլ՝ քաղաքացիների և ձեր կազմակերպության ճակատագիրը:
Ա Կ
On List.am since 20.08.2015
Recommended Ads
Թարգմանչական ծառայություններ նոտարական վավերացմամբ
Փաստաբանական ծառայություն
Փաստաբանական եվ իրավաբանական ծառայություն
Միջազգային Իրավաբանական ծառայություններ Международные Юридические Услуги
Իրավաբանական ծառայություններ
Փաստաբանական գրասենյակ
TS & PARTNERS Իրավաբանական և փաստաբանական ծառայություններ
Քաղաքացիական, ընտանեկան, ժառանգական փաստաբան # իրավաբան # iravaban # pastaban
Urgent!
Իրավաբանական ծառայություններ, iravaban, pastaban, իրավաբան, юрист, lawyer
Բիզնեսի իրավաբանական ուղեկցում և փաստաբանական ծառայություններ
Հարկային իրավունքի գծով փաստաբանական ծառայություններ
Կադաստրային միջնորդական ծառայություններ
ՌԵԱԼ փաստաբանական գրասենյակ կենտրոն, Փաստաբանական պալատի անդամ մասնագետներ
Փաստաբանական գաղտնիք
Փաստաբանական և իրավաբանական ծառայություններ
Իրավաբանական և փաստաբանական ծառայությունների մատուցում
Իրավաբանական / փաստաբանական ծառայություններ
Փաստաբանական գրասենյակ
Իրավաբանական ծառայություններ
Փաստաբանական ծառայությունների մատուցում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց քրեական,
© 2005-2021 List.am