HomeServicesDomestic Services › Cleaning

Տանիքի ձյան մաքրման ծառայություն

Կատարում ենք տարբեր կառուցվածքով տանիքների, կտուրների ձյան մաքրման, հեռացման աշխատանքներ ալպինիստական տեխնոլոգիայի միջոցով:
© 2005-2019 List.am