HomeCulture and HobbySports and Fitness

Դահուկ, դահուկներ, dahuk, dahukner, Лыжи, лыжа, ski, լիժա, dahukneri

Blizzard RCS IQ Skis 174cm w/LT 10 Made in Austria.
Շատ լավ վիճակում են: Բերված են եղել ԱՄՆ-ից 2013թ. -ին - նոր, փակ վիճակում:

Կանտերը գործարանային, գերզանց վիճակում են: Քիչ օգտագործված:

Product Information:
Retail Price = $1000.00
Ski Type= SL Type Skis
Side-cut & Turning Radius: 174cm = 121 - 68 - 105 TR= 14.5M
Bindings: Adjustment Range = Din 3-10
Skier Weight = 65 - 205 Lbs

Blizzard RCS IQ:
The ultimate tools for sportsmen and high performers who like speed and gravity on the course.
Developed by Blizzard World World Cup Team-Members like Reinfried Herbst, the new Blizzard Race skis are faster than ever before: Made for a life on the edge.
Race Carbon IQ Power Tansmitter Side Wall Power Frame Wood Core Magnesium Top and Bottom Layer Marker LT 10 Bindings
© 2005-2019 List.am