1. Home
  2. Hobbies and Sports
  3. Antiques and Art
  4. Arts and Crafts
200 սմ

200 սմ բարձրության ձեռագործ խաչքար, խաչքարեր խաչքար-կոդ 01

820,000 ֏820,000 ֏
$2,112170,654 ₽
Ձեռագործ խաչքար տաշվծ տուֆ քարից
Խաչքարի չափսեր 180 ×70 ×20
Պատվանդանի չափսեր 90×50×30
Հեղ. Վահե Հարությունյան
© 2005-2023 List.am