1. Home
  2. Hobbies and Sports
  3. Antiques and Art
  4. Collectible Items
Սովետական

Սովետական բեռնատարներ

Սովետական բեռնատարներ պլաստմասսե
Avatar
Qristina Hovhannisyan
On List.am since 25.05.2014
Recommended Ads
Սովետական բացիկներ Մոսկվա (հավաքածու)
10,000 ֏
Ծաղկաման սովետական հավաքածու
12,000 ֏
Սովետական բանալիներ
2,000 ֏
Սովետական ռուբլիների հավաքացու բոլորը միասին Հին թուղթ փողեր
10,000 ֏
Կակարդներ սովետական եվ հայկական
1,000 ֏
Սովետական 50 կոպեկանոցներ
100 ֏
Սովետական թղթադրամներ
100 ֏
Սովետական կոլեկցիոն ֆոտո նկարներ
10,000 ֏
Հնավոճ սովետական զինվորական բակլաչոկ
7,000 ֏
Սովետական հոբելյանական մեկ ռուբլիանոց նալ
1,000 ֏
Սովետական 10 կոպեկանոցների հավաքածու, չկրկնվող տարեթվեր
800 ֏
Սովետական կոպեկներ 1947թիվ 2 կոպեկ
40,000 ֏
Կալենդար, օրացույց, Սովետական ժամանակներից
500 ֏
Открытки СССР, наборы, Սովետական բացիկներ
100 ֏
Բաժակակալներ (подстаканчики) սովետական
2,000 ֏
Սովետական մարկաներ
100,000 ֏
Սովետական թղթադրամ
500 ֏
Սովետական ժամանակների թղթադրամ Бумажные купюры советского времени
10,000 ֏
Կոլեկցիոն լուցկիների հավաքածու Սովետական Բրյանսկ քաղաքի տոնի համար
12,000 ֏
Սովետական հաշվիչ ընտիր վիճակի
4,000 ֏
© 2005-2024 List.am