1. Home
  2. Services
  3. Education and Teaching
  4. Tutoring

Հայոց լեզու և հայ գրականություն: Ավարտական և միասնական քննություններ

Հայոց լեզու և հայ գրականություն բուհ ընդունվողների և 8-9-րդ դասարանների աշակերտների համար: Բուհ ընդունվողների համար՝ շաբաթական 3 պարապմունք՝ 2 ժամ տևողությամբ, 8-9-րդ դասարան՝ շաբաթական 3 պարապմունք՝ 1,5 ժամ տևողությամբ: Պարապմունքներն անհատական են: Արմինե Ավագյան
© 2005-2022 List.am