1. Home
  2. Hobbies and Sports
  3. Antiques and Art
  4. Collectible Items
Կոպեկներ

Կոպեկներ սովետական копейки советские

Հին մետաղադրամներ սովետական ժամանակի։ 10, 15, և 20 կոպեկանոցներ, տարեթվերը 1961 ից մինչև 1991 թվականները։ Ունեմ 5 կիլոգրամ, նշված է 1 կիլոգրամի արժեքը։ Կարող եք ուղղարկել նաև SMS

Копейки советские номиналов 10, 15, и 20 копеек. От 1961 до 1991 года выпуска. Есть 5 килограмм. Указанная цена за 1 килограмм.
Avatar
Հովսեփյան
On List.am since 04.09.2014
© 2005-2022 List.am