1. Home
  2. Services
  3. Education and Teaching
  4. Tutoring
Սրբագրում

Սրբագրում և խմբագրում գիտական աշխատանքների/ցանկացա ծ թեմայով/, Հայոց լեզվի դասընթացներ

1.4-րդ-12-րդ դասարանի աշակերտների հետ Հայոց լեզվի և Գրականության դասընթացներ:
2.Դիմորդների հետ պարապմունքներ, պետական քննությունների պատրաստում:
3.Ֆրանսախոս և ռուսախոս աշակերտների հետ հայերենի պարապմունքներ/առկա, հեռավար/
4.Արտասահմանում բնակվող աշակերտների հետ հայերենի հեռավար դասընթացներ:
5.Սրբագրում և խմբագրում դիպլոմային, կուրսային աշխատանքների, մագիստրոսական թեզերի: Այլ տեքստերի սրբագրում և խմբագրում:
6.Գովազդային վահանակների, բուկլետների տեքստեր և դիզայն:
Avatar
Իդա
On List.am since 19.06.2021
Recommended Ads
Գիտական աշխատանքներ` ռեֆերատ, կուրսային, հետազոտական, թեզ Դասապատրաստում և մասնավոր պարապմունքներ
Հայոց լեզվի մասնավոր պարապմունքներ
Urgent!
Հայոց լեզու և գրականություն առարկայի անհատական և խմբային պարապմունքներ
Հայոց լեզվի պարապմունքներ, դասապատրաստում
Հայոց լեզու / լեզվի պարապմունք 4-12-րդ դաս
Պարապում ենք ռուսաց լեզու, հայոց լեզու, անգլերեն, մաթեմատիկա
Հայոց լեզվի և գրականության անհատական պարապմունքներ 9-րդ և 12-րդ դասարանցիների համար
Դասապատրաստում և առանձին հայոց լեզվի պարապմունք
Հայոց լեզվի և գրականության պարապմունքներ
Հայոց լեզու և մաթեմատիկա առարկաների դասապատրաստում
Հայոց լեզու և գրականություն բոլորի համար
Դասապատրաստում Հայոց լեզու, գրականություն, մայրենի, աջափնյակում
Հայոց լեզու-մասնավոր կամ խմբակային դասընթացներ
Հայոց լեզու մասնավոր պարապմունք hayoc lezu
Անգլերենի և հայոց լեզվի դասապատրաստում
Կպարապեմ հայոց պատմություն դիմորդների հետ
Հայոց լեզվի և գրականության պարապմունքներ և դասապատրաստում
Հայոց լեզվի պարապմունքներ
Հայոց լեզվի ուսուցում, դասապատրաստում
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: Ավարտական և միասնական քննություններ
© 2005-2022 List.am