1. Home
  2. Services
  3. Transportation
  4. Car Service and Repair
Շարժական

Շարժական գազ, ավտոյի գազի լիցքաորում, մեքենայի օդ գազի օգնություն ավտո գազ մեթան. ճանապարհին գազ տալ

Շարժական գազ` Ավտօ գազի լիցքավորում ճանապարհին, մեքենաների օդ գազի պերեմիշկա օգնություն տեղում (մինչև գազի զապրավկա) Ավտոգազի (մեթան) առաքում և լիցքավորում ձեր հասցեով: Արժեքը սկսած 3000 դրամից։
Мобилная заправка авто газа.
© 2005-2023 List.am