1. Home
  2. Food and Beverages
  3. Beverages
  4. Alcoholic Beverages
  5. Vodka
Տնական օղի,

Տնական օղի, խաղողի օղի, տնական օղի, խաղողի գինի

Type
Vodka
Վաճառում եմ սովետի ժամանակվա սեվ (կախերթ տեսակի) խաղողից պատրաստած
տնական երկու անքամյա թորած 100% մաքուր' խաղողի օղի
55% (գրադուս)

Նաև կըհամագօրծակցեմ օբյեկտների հետ
© 2005-2022 List.am