1. Home
  2. Hobbies and Sports
  3. Tourism and Recreation
  4. Hunting and Fishing
Էլեկտրաշոկ

Էլեկտրաշոկ Молния 1321 շատ հզոր

10,000 ֏10,000 ֏
$252,270 ₽
Elektrashok-ֆանարիկ լեդ լույսով. Աշխատում ենք ամենօր՝ 11:00-20:00. Մեր հասցեն՝ Ռուբինյանց 15/5, Զեյթունի Երևան Սիթի, երկրորդ հարկ: Ունենք ինքնապաշտպանության միջոցների մեծ տեսականի
Logo
Airsoft Store
On List.am since 20.04.2021
Ամեն օր 11:00-20:00 Ռուբինյանց 15/5 Զեյթունի Երևան Սիթի, երկրորդ հարկ՝ էսկալատորներից անմիջապես ձախ:
22 reviews
Other Offers By This User
Դանակների շատ մեծ տեսականի
Ամերիկյան COLT 1911, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
15,000 ֏
Heckler & Koch USP պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
25,000 ֏
Էլեկտրաշոկ դուբինկա մոդել 1109 շատ հզոր
15,000 ֏
Էլեկտրաշոկ մոդել 801 շատ հզոր
10,000 ֏
Իտալական Beretta, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
15,000 ֏
S-1 պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
10,000 ֏
Ամերիկյան Browning K-118, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
13,000 ֏
Ամերիկյան Browning խլացուցիչով, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
12,000 ֏
Էլեկտրաշոկ մոդել X5 շատ հզոր
15,000 ֏
Ռուսական TT պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
25,000 ֏
Ամերիկյան Browning C-17, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
15,000 ֏
Colt-Browning M-20, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
10,000 ֏
Colt C1911A, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
25,000 ֏
Desert Eagle K111D, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
25,000 ֏
Էլեկտրաշոկ շրթներկի տեսքով շատ հզոր
10,000 ֏
Իտալական Beretta C-19 + պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
15,000 ֏
Ամերիկյան Browning M-17, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
10,000 ֏
Colt-Browning C-6, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
12,000 ֏
Ամերիկյան COLT V-2, պնևմատիկ պիստալետ, airsoft gun
15,000 ֏
© 2005-2023 List.am