1. Home
  2. Services
  3. Education and Teaching
  4. Tutoring

Հայոց լեզվի և անգլերենի դասավանդում

Վարսենիկ Միհրանի Եղոյան:
Պարապում եմ հայոց լեզու և անգլերեն աշակերտների, ուսանողների և դիմորդների հետ (նաև օնլայն տարբերակով) : Ունեմ բարձր որակավորում Կրթության նախարարության կողմից:
Avatar
Hripsime Egoyan
On List.am since 15.01.2017
Recommended Ads
Հայերենի և անգլերենի պարապմունքներ, դասապատրաստում
Անգլերենի անհատական պարապմունքներ
Ռուսերենի դասընթացներ/ ռուսերեն լեզվի դասընթացներ/ռուսերեն լեզվի ուսուցում
Հայոց լեզվի և գրականության դասընթացներ (հայոց լեզու, армянский язык)
Հայոց լեզվի և գրականության պարապմունքներ
Անգլերենի դասընթաց
Անգլերենի անհատական պարապմունքներ
Անգլերենի անհատական պարապմունքներ դպրոցական տարիքի երեխաների հետ
Անգլերենի առցանց դասընթաց
Անգլերեն լեզվի դասընթացներ
Հայոց լեզվի մասնավոր պարապմունքներ
Հայոց պատմության անհատական պարապունք
English lessons անգլերենի պարապմունքներ, անգլերեն
Դասապատրաստում, գերմաներեն լեզվի ուսուցանում
Անգլերենի օնլայն դասընթացներ, երեկոյան անգլերեն, խոսակցական անգլերենի դասեր, անգլերենի անհատական պարապմունքներ
Հայոց պատմության անհատական պարապմունքներ դիմորդների հետ
Ռուսաց լեզվի արագացված ուսուցում/խոսակցական դասեր /ruseren
Պորտուգալերեն լեզվի պարապմունքներ
English lessons online (Անգլերենի օնլայն դասընթացներ)
Պարապում եմ հայոց լեզու և գրականություն
© 2005-2023 List.am