1. Home
  2. Culture and Hobby
  3. Antiques and Art
  4. Arts and Crafts

Xachqar, Xachqarer, Xach, Xacher, Dzerqi ashxatanq, Խաչքարեր, Խաչեր

Vacharum em gexeciq u original xachqar xach karmir tufic. Amboxjutyamb dzerqi ashxatanq e. Chkrknvox vorovhetev patrastel e hexinaky.
Xachqar. Xachqarer. Xacher.
Խաչ։ Խաչքար։ խաչքարեր։
© 2005-2021 List.am