1. Home
  2. Everything Else
Վաճառում

Վաճառում եմ հաճարի փայտի և կաղնի փայտի թեփ

Վաճառում եմ հաճարի թեփ, մեքենայի արժեքը 120000 դրամ (9կուբ) պարկի արժեքը 1000դրամ (50կգ), նաև ունեմ կաղնի փայտի թեփ (կապտիտի համար) ։ Հիմա մեծ քանակությամբ առկա է:
© 2005-2022 List.am