HomeEverything Else

Paharan, zgestapaharan

1,50laynq 2,40boy, 60xorutyun 1amsva ogtagorcac xanutic arac chi patvirel enq amur patrastac paharan e shpotmamb urish guynov en havaqel uni nayev 1,20 erkarutyan trimo 40xorutyamb arjeq@ 100000 I'm haytararutyunnerum ka karox eq nayel
© 2005-2020 List.am