1. Home
  2. Pets and Plants
  3. Plants
  4. House Plants

Քլորոֆիտում: Սենյակային բույսեր

Օգտակար բույսեր, որոնք հարստացնում են օդը թթվածնով: Կան բույսերի լայն տեսականի:
Gayane Sahakyan
On List.am since 24.02.2020
© 2005-2021 List.am