1. Home
  2. Everything Else

Sharjakan mangal, manxal. Dzerqi ashxatanq. Xorovaci mangal. 14shampur

60սմ×105սմ
Sharjakan (akerov) mangal. Patrastvac e hast metaxic. Amboxjovin dzerqi ashxatanq. 14shampuri tex. Uni shshi ev bajakneri tex.

Մանխալ, մանղալ, խորոված, ձեռքի աշխատանք. Mangal, manxal, akerov mangal, sharjakan manxal.
© 2005-2021 List.am