1. Home
  2. Hobbies and Sports
  3. Antiques and Art
  4. Collectible Items
Վաճառում

Վաճառում եմ Կոպեկներ, միջնադարյան կախազարդ

3 կոպեկ 1915թ պղնձե 5000դ
3 կոպեկ 1932թ բրոնզե 10000դ
Միջնադարյան Կախազարդեր մեծ/ փոքր 10000/3000դ
#kopekner#kaxazarder#mijnadaryan
© 2005-2022 List.am