HomeServicesBeauty and Health › Everything Else

Հոգեբանի օնլայն խորհրդատվություն

ՕՆԼԱՅՆ ՇԱՏ ՄԱՏՉԵԼԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
հետևյալ հարցերի վերաբերյալ՝

* ֆինանսական խնդիրներ,
* անձնական և
* ընտանեկան փոխհարաբերություններ,
* միջանձնային խնդիրներ
*երեխաների դաստիարակությանը վերաբերվող խնդիրներ
* աշխատանքին վերաբերվող խնդիրներ
* ցածր ինքնագնահատական
և ցանկացած այլ խնդիր։

Դուք կստանաք Ձեր բոլոր խնդիրների լուծման տարբերակները և կկարողանաք հեշտությամբ հաղթահարել Ձեզ հանդիպած բոլոր դժվարությունները։

Զանգահարեք Ձեզ հարմար ժամի և սիրով կքննարկենք Ձեր խնդիրը։
ՇՏԱՊԵՔ ԳՐԱՆՑՎԵԼ, զանգահարելով նշված հեռախոսահամարով (համարն ունի Viber, WhatsApp) :
© 2005-2020 List.am