1. Home
  2. Hobbies and Sports
  3. Antiques and Art
  4. Arts and Crafts
Նարդի գայլ

Նարդի գայլ

Արժեքը՝ 33000 դրամ
Չափսը՝ 30/60
Փայտը՝ Հաճար
Քաշը՝ 5 կգ
Տրվում է 5 տարվա երաշխիք
Լաքապատ
Արժեքի մեջ ներառված են նարդու խաղաքարեր, զառեր, պայուսակ։

#նարդի #շախմատ #շաշկի #ձեռագործաշխատանք #փորագրություն #նարդուքար #զառ #փայտեիրեր #փայտ #ժամացույց #տակառ #խաղաքար #քար #արձանիկ #բրոնզ #ձեռքիժամացուց #ժամպատի #ժամ #նկար
© 2005-2022 List.am