HomePets and PlantsPlants › House Plants

Միցելի, սնկի սերմ վեշենկա

Վաճառում ենք վեշենկա սնկի սերմեր կա 3 շտամի սերմ NK, P80, Kitai chorni princ, քանակի դեպքում կգօծեն զեղչեր։
Ունենք պատրաստի սնկի բլոկներ10 + կգ, բերքատվությունն 3֊4 կգ 3 վալնա։
Ընդունվում են սնկի մեշոկների պատվերբեր ձեր նախընտրած շտամով։
© 2005-2020 List.am