1. Home
  2. Vehicles
  3. Commercial Vehicles
  4. Construction and Heavy Machinery
Excavator Dragline

Excavator Dragline EO 4111, էքսկավատոր Դրագլայն ԷՕ 4111

Urgently for sale Excavator Dragline EO 4111
Շտապ վաճառվում է էքսկավատոր Դրագլայն ԷՕ 4111
Avatar
Mher
On List.am since 22.03.2015
Recommended Ads
Տրակտոր ՅՄԶ էքսկավատոր 6
$2,500
Էքսկավատոր-բեռնակիր New Holland, արտադրվել է 2011 թվականին, աշխատել է 7500 ժամ
$31,500
Էքսկավատոր Hyundai R 180-9s экскаватор, exskavator
$110,000
Urgent!
Անվավոր էքսկավատոր Cat
Экскаватор погрузчик SDLG B877F բարձիչ էքսկավատոր նաեւ լիզինգ tractor տրակտոր JCB CAT CASE
$57,000
Urgent!
HITACHI ZX350 թրթուրավոր էքսկավատոր, 2015թ գերազանց վիճակ
$88,000
Վաճառվում HITACHI ZX 280 թրթուրքվոր էքսկավատոր
$80,000
Թրթուրավոր Էքսկավատոր Հյունդաի (HYUNDAI) մակնիշի, արտադրվել է 2012 թվականին, աշխատել է 11 200 ժամ
Թրթուրավոր էքսկավատոր - Hitachi ZX 350 LC, 2012 թվականի արտադրության: Աշխատել է 3500 ժամ
Էքսկավատոր
Թրթուրավոր Էքսկավատոր Հյունդաի (HYUNDAI 210) մակնիշի, արտադրվել է 2012 թվականին, աշխատել է 1100 ժամ
Էքսկավատոր-բեռնակիր JCB 3 CZ, արտադրվել է 2013 թվականին, աշխատել է 4000 մոտոժամ: Գնի մեջ ներառված է փոխադրումը
Էքսկավատոր Hyundai, արտադրվել է 2008թ., աշխատել է 8812 ժամ
Անվավոր էքսկավատոր LIEBHERR 904 C, 2008 թվականի արտադրության: Աշխատել է 1600 ժամ
Экскаватор Էքսկավատոր Պատվերով
Էքսկավատոր JCB 2015թ. արտադրության
Էքսկավատոր DOOSAN DX 420, 2007 թվականի արտադրության
Էքսկավատոր, трактор
$25,000
Urgent!
Թրթուրավոր Էքսկավատոր CAT 313F մակնիշի, արտադրվել է 2016 թվականին, աշխատել է 2570 ժամ
Թրթուրավոր էքսկավատոր CATERPILLAR 325 C, 2005 թվականի արտադրության: Աշխատել է 9800 ժամ
© 2005-2021 List.am