HomeServicesEducation and Teaching › Everything Else

ՕՍՕԼԷ / OSOLE արվեստի կենտրոն, բեմական խոսք, ասմունքի դասեր, bemakan xosq, asmun

Արվեստի կենտրոն 5֊18 տարեկան երեխաների և պատանիների համար։
•Վոկալ (կենդանի ձայն)
•Բեմական խոսք և ասմունք
•Դհոլ
•Կիթառ
•Ասեղնագործություն
•Դաշնամուր
•Լարային արվեստ (կոմպոզիցիաներ փայտի վրա՝ մեխերի և թելերի միջոցով)
© 2005-2020 List.am