HomeEverything Else

Երկաթյա չհրկիզվող պահարան / seyf, սեյֆ /

Մեծ և փոքր երկաթյա չհրկիզվող պահարաններ՝ 2 հատ, գտնվում են լավ վիճակում: Փոքրը արժե 65000 դրամ, մեծը՝ 70000 դրամ: Չաթսերը 2.75x1.60 և 3.90x1.95:
© 2005-2020 List.am