HomeServicesElectronics › Computers and Internet

Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկում

Համակարգչային տեխնիկայի (ստացիոնար, նոթ, նեթ, պլանշետ) դիագնոստիկա, վերանորոգում, ծրագրային սպասարկում, փոշեհեռացում, ջերմակայունության ապահովում. Ցանկացած խնդրի կարգավորում կապված համակարգիչների հետ
© 2005-2020 List.am