1. Home
  2. Equipment and Materials
  3. Equipment
  4. Manufacturing Equipment
Համակցված

Համակցված կերերի արտադրամաս (գործող բիզնես)

Արտադրամասը իրենից ներկայացնում է անասնակերերի արտադրության ամբողջական հոսքագիծ: Այն բաղկացած է երեք կերաջարդիչներից, երկու ուղղահայաց փոխակրիչներից (նորիա), 6 խ. Մ ծավալով կերախառնիչից (3-4 տ/ժամ. Կերախառնուրդ), պատրաստի արտադրանքի բունկերից, ասպիրացիոն համակարգից, ինչպես նաև արտադրության կազմակերպման համար անհրաժեշտ օժանդակ սարքավորումներից (կշեռքներ, միկրոհավելումների ամբարձիչ, հատիկային հումքերի բունկեր-շնեկով, բազմապիսի պահեստամասեր) :
Արտադրամասի նոմինալ հզորությունը կազմում է ժամում 2,5 տոննա:
Հնարավոր է սարքավորումների առանձին վաճառք (կերախառնիչ 3500$, նորիա 2500$, կերաջարդիչ иуф-10 2500$, գրտնակային կերաջարդիչ (вальцевый) 750$, պատրաստի արտադրանքի բունկեր 800$, ասպիրացիոն համակարգ 700$) :
Դիտեք նաև մեր մյուս հայտարարությունները։
© 2005-2022 List.am