HomeJobsOffice and Secretary

Միջոցառումների կազմակերպիչ (Event Manager)

Company Name: Rio
Ընկերությանն անհրաժեշտ է միջոցառումների կազմակերպիչ
Պահանջներ՝
_կրեատիվ կոնցեպցիաների, նոր գաղափարների և առաջարկների մշակում առկա և նոր հաճախորդների համար,
_միջոցառումների կազմաակերպում և վարում Ա-ից ֆ-ը,
_միջոցառումների նախապատրաստման, անցկացման և փակման գործընթացի ապահովում և վերահսկում:

Ցանկալի է՝
միջոցառումների (իվենտ) կազմակերպման շուկայի իմացություն կամ տվյալ ոլորտում աշխատանքային փորձ,
իրականացրած միջոցառումների, ծրագրերի պորտֆոլիոյի առկայություն,
տենդերների հետ աշխատելու փորձ,
անգլերեն լեզվի իմացություն:
© 2005-2019 List.am