HomeJobsResumes

Pntrum em ashxatanq

Line of Work
Manufacturing and Production
Education
Secondary education
Work Experience
3-5 years
Job Schedule
Part time
Փնտրում եմ դայակի աշխատանք ։ Տարբեր ընտանիքների հետ երկար եմ աշխատել, ազնիվ եմ, բարեխիղճ, հնարաոր է նաև 3օր.
© 2005-2020 List.am