HomeJobsManufacturing and Production
Employment Type
Permanent
Job Schedule
Full time
Company Name: Վալան Պրոֆ ՍՊԸ
Վալան Պրոֆ ՍՊԸ-ն մշտական երկարատև աշխատանքի է հրավիրում Արգոնի զոդում իրականացվող վարպետների: 6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ: Աշխատավարձը` Բարձր:
Զոդման այլ եղանակների տիրապետելը կարող է դիտվել որպես առավելություն:
© 2005-2019 List.am