1. Home
  2. Equipment and Materials
  3. Equipment
  4. Manufacturing Equipment
Նասոս

Նասոս պորշինավոր (բարձր ճնշման)

Բարձր ճնշման պորշինավոր նասոս (օգտագործվում է լիմոնադի արտադրության ։եվ շատ այլ տեղեր) ։ (Պոմպ, մխոց)
© 2005-2021 List.am