1. Home
  2. Everything Else
Բենզինի

Բենզինի պիստալետ, բենզակալոնկա, բենզինի կալոնկա, լիցքավորման ապառատ, հեղուկ լիցքավորում, FUEL/LPG DISPENSER

Արտադրությունը չինական

Մոդելը, պիստալետների քանակը, ինչպես նաև դիրքերը ենթակա են փոփոխության ըստ պատվիրատուի պահանջների։

Գները կախված են մոդելներից և քանակից
2500$ - 7000$
© 2005-2021 List.am