HomeElectronicsPhoto and Video Equipment › Video Cameras

Տեսախցիկ Sony-HVR V1-E

Condition
Used
HDV, DVCAM, և DV ֆորմատների, լավ վիճակում, քիչ օգտագործված, http://www.sony.ru/pro/product/hdvcamcorders/h...
© 2005-2019 List.am