1. Home
  2. Food and Beverages
  3. Beverages

Ararat konyak 3,5-4 tarekan. CCCR

Ես վաճառում եմ սովետական ժամանակվանից պահված կոնյակներ: Այդ ժամանակից պահել եմ ու հավաքել եմ որպես հավաքածու, այժմ վաճառում եմ: Ունեմ տարբեր տեսակներ: Բոլորնել իմ կայքում են, կարող եք նայել: Զանգել միայն ռեալ գնելու դեպքում, խնդրանք անիմաստ չզանգել, ես չեմ գնում, միայն վաճառում եմ:
© 2005-2021 List.am