HomeCulture and HobbyBooks and Magazines

Վարդգես Պետրոսյան Վերջին ուսուցիչը

Ով է մեզ ավելի հաճախ խաբում քան մենք ինքներս...
Ուրիշի բարությունը կարող է ծիծաղելի թվալ, եթե ինքդ բարի չես...
© 2005-2019 List.am