1. Home
  2. Equipment and Materials
  3. Tools
  4. Everything Else
Վալց

Վալց վալցովկա տրուբագիբ պրոֆիլագիբ ջերմոց ջերմոցի

Մետաղական պրոֆիլներ ծռող հաստոցներ 220 և 380 վոլտով աշխատող պատվերի համար զանգեք։
http://youtube.com/watch?v=00233_FrAIM
© 2005-2023 List.am