HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
Urgent!
Շ. Տ. Ա. Պ. 1 Սենյակ - ԿԻՆՈՀԱՅՐԵՆԻՔ - 5 / 2 հարկ - 42 քմ - Քարե շենք
$25,000
Agency
3 Սենյակ - Չարբախ Շարուրի փող. - 100 քմ - 9 / 3 հարկ
$41,000
Agency
3 Մաս 1 սենյակ - ՔԱՐԵ շենք - YEREVAN CITY - մոտ - 5 / 3 հարկ
$24,000
Agency
2 Սենյակ - 3 Մաս Բագրատունյաց փող. - 4 / 2 հարկ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 73 քմ
$40,000
Agency
3 Մաս - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 4 / 2 հարկ - 56 ք / մ - ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ - Արտաշիսյան փողոց
$39,000
Agency
3 սենյակ - Արշակունյաց - 74քմ - ՔԱՐԵ շենք
$52,000
Agency
2 Սենյակ - ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ - 5 / 5 հարկ - 65 քմ - Արշակունյաց փող
$33,000
Agency
3 Մաս - ԴՈՆ ԿԻԽՈՏԻ մոտ - 2 սենյակ - 10 / 9 հարկ - 63քմ
$37,000
Agency
3 սենյակ - ՇԵՆԳԱՎԻԹ մետրոյի հարևանությամբ - 4 / 2 հարկ - 67քմ
$38,000
Agency
3 Մաս - ՉԵԽԱԿԱՆ նախ. - 79 քմ - 3 Սենյակ - 5 / 4 հարկ
$44,000
Agency
3 Սենյակ - Չարբախ -Շիրակի փող. - 4 / 3 հարկ - 105 քմ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ
$34,000
Agency
3 Մաս - 9 / 3 հարկ - 47 քմ - ԿԱՊԻՏԱԼ վեր. 1 - 2 Սենյակ
$32,000
Agency
3 Մաս 3 սենյակ - Ֆրունզե փողոց - 87քմ
$45,000
Agency
2 Սենյակ - ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ նախ. - 75 քմ - Արշակունյաց փող. 1 - ին գիծ
$45,000
Agency
3 Սենյակ - ՄԴՍԿ նախ. - 85 քմ - Լազոի փող. - 9 / 4 հարկ
$60,000
Agency
3 Մաս - YEREVAN CITY ս / մ մոտ - 1 Սենյակ - 32 քմ - Քարե շենք
$22,000
Agency
3 Մաս - Չեխովի փող. - ԿԱՊԻՏԱԼ վեր. - 44 քմ - 10 / 10 հարկ
$28,500
Agency
3 Սենյակ - Շենգավիթ ՄԵՏՐՈՅԻ մոտ - 4 / 2 հարկ - 70քմ
$40,000
Agency
3 Մաս - 103 քմ - 10 / 6 հարկ - Չեխովի փող. - 3 Սենյակ
$51,000
Agency
3 Մաս - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 4 / 2 հարկ - 2 Սենյակ - 52 քմ
$34,000
Agency
3 Մաս - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 2 Սենյակ - Ֆրունզե փող. - 55 քմ - 5 / 1 հարկ
$36,000
Agency
3 Մաս 3 Սենյակ 1 - ին գիծ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 74 քմ - 4 / 4 հարկ
$39,000
Agency
3 Սենյակ - ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ նախ. - 97 քմ - Արշակունյաց փող. 1 - ին գիծ - 5 / 4 հարկ
$65,000
Agency
2 սենյակ - ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ - 1 -ին գիծ - Արտաշիսյան փողոց - 55 քմ
$36,000
Agency
3 Մաս - 1 - ին գիծ - ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ ՆԱԽ. - 5 / 2 հարկ - 68քմ
$51,000
Agency
3 Մաս - ՉԵԽԱԿԱՆ նախ. - 2 սենյակ - 64քմ - 5 / 5 հարկ
$36,000
Agency
3 Մաս 3 Սենյակ - Արտաշիսյան փող. 1 - ին գիծ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 70 քմ
$36,000
Agency
4 սենյակ - ՄԴՍԿ նախ. - ԿԻՆՈՀԱՅՐԵՆԻՔԻ հարևանությամբ - 9 / 6 հարկ - 116քմ (ավտոտնա
$60,000
Agency
3 Մաս - 114քմ - 3 Սենյակ - 9 / 1 հարկ - Չեխովի փողոց
$42,000
Agency
2 Սենյակ - ԿԻՆՈՀԱՅՐԵՆԻՔ - 5 / 3 հարկ - Ստալինյան նախ. - 77 քմ
$42,000
Agency
Շ. Տ. Ա. Պ. 2 - 3 Սենյակ - 3 Մաս - 62 քմ - 10 / 5 հարկ - Թադևոսյան փողոց
$34,000
Agency
3 Մաս 2-3 սենյակ - ԱՐՏԱՇԻՍՅԱՆ փող. - 4 / 3 հարկ - 57 քմ
$34,000
Agency
2 Սենյակ - ԵԴՍԿ ՆԱԽ. - 9 / 2 հարկ - Շենգավիթ ՄԵՏՐՈՅԻ մոտ - 69քմ
$38,000
Agency
2 սենյակ - ԿԱՊԻՏԱԼ վերանորոգված - 3 Մաս - 10 / 4 հարկ - 63քմ
$50,000
Agency
1 Սենյակ - Շենգավիթ Տարոնցի փող. - 30 քմ - 4 / 4 հարկ
$17,000
Agency
3 Մաս 3 - 4 Սենյակ - ԿԱՊԻՏԱԼ վեր. - 5 / 2 հարկ - 76 քմ - ՔԱՐԵ շենք
$55,000
Agency
3 Մաս - 3 սենյակ - ՔԱՐԵ շենք - Արտաշիսյան փող. - 4 / 2 հարկ - 75քմ
$45,000
Agency
3 Մաս 1 Սենյակ - ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ նախ. - 4 / 3 հարկ -32քմ - Վերանորոգված
$31,000
Agency
3 Սենյակ - ԵԴՍԿ նախ. - 79 քմ - 9 / 8 հարկ - 3 Մաս - Մանթաշյան փողոց
$41,000
Agency
2 - 3 Սենյակ - ԵԴՍԿ նախ. - 3 Մաս - 67 քմ - 9 / 9 հարկ
$32,000
Agency
3 Մաս - 2 Սենյակ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 4 / 2 հարկ - Արտաշեսյան փողոց - 58քմ
$34,000
Agency
3 Մաս - 4 Սենյակ - ՖՐՈՒՆԶԵ փող. - 85 քմ - 9 / 8 հարկ
$41,500
Agency
3 Մաս 2 - 3 Սենյակ - ԵԴՍԿ ՆԱԽ. - 67քմ - 9 / 8 հարկ
$40,000
Agency
4 Սենյակ - 3 Մաս Ֆրունզե փող. - 90 քմ - 9 / 5 հարկ
$45,000
Agency
3 Մաս - 3 Սենյակ - ՉԵԽԱԿԱՆ նախ. - 5 / 2 հարկ - 76 քմ
$46,000
Agency
3 Մաս 3 Սենյակ - ՉԵԽԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ. - 5 / 2 հարկ - 77 քմ
$46,000
Agency
3 Մաս 3 սենյակ Մանթաշյան փողոց - 4 / 3 հարկ - 74քմ
$48,000
Agency
3 Մաս - 13 / 8 հարկ - 98 քմ - Չեխովի փող. - 3 Սենյակ
$41,000
Agency
© 2005-2017 List.am