HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
2 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր, 9 / 2 հ, 67 ք / մ, կոդ-0418
$37,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 100 ք / մ, 4 / 2 հ, կոդ-094
$65,000
Agency
2սեն, 3մաս, 10 / 7հ, 72ք / մ, կոդ-0129
$37,000
Agency
Bnakaran Stepanavanum
$15,000
3 սեն, 3 մաս, Չեխով փող, ՀՐԱՏԱՊ, 9 / 6 հ, 66 ք / մ կոդ-1159
$36,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, 9 / 8 հ, 86 ք / մ, կոդ-0181
$46,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց փող, 9 / 3 հ, 64 ք / մ, կոդ-1019
$37,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 9 / 5 հ, 90 ք / մ, կոդ-0211
$43,000
Agency
4 սեն, Արշակունյաց պող, Կապ. Վեր, Կահույքով, 9 / 2 հ, 86 ք / մ, կոդ-0193
$65,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 9 / 9 հ, 90 ք / մ, կոդ-0166
$39,000
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Չեխական նախ, ՀՐԱՏԱՊ, 5 / 5 հ, 75 ք / մ, կոդ-0231
$38,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, Կապ. Վեր., 10 / 7 հ, 70 ք / մ, կոդ-1319
$45,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ նախ. Թաղապետարանի մոտ, 9 / 4 հ, 54 ք / մ, կոդ-0912
$28,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փող, Ստալինյան նախ, 4 / 4 հ, 94 ք / մ, կոդ-0753
$58,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 9 / 3 հ, 80 ք / մ, կոդ-0859
$60,000
Agency
3 սեն, Արցախի պող, 14/14 հ, 80 ք/մ, կոդ-0136
$36,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, Կապ Վեր, 10 / 3 հ, 70 ք / մ, կոդ- 0936
$42,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 5 / 3 հ, 70 ք / մ կոդ-0851
$41,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի փող, 9 / 7 հ, 73 ք / մ, կոդ-0247
$35,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ Նախ, Կապ. Եվրո. Վեր, 9 / 6 հ, 54 ք / մ, կոդ-0840
$37,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" կ / թ-ի մոտ, 9 / 4 հ, 48 / քմ
$29,000
Agency
4 սեն, Հ. Ա. Թ, Չեխական Նախ, Եվրովեր, 5 / 3 հ, 94 ք / մ, կոդ-0024
$58,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, Կապ. Վեր, 5 / 2 h, 57 ք / մ, կոդ-1221
$42,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 9 հ, 90 ք / մ, կոդ-0502
$41,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, 9 / 7 հ, 55 ք / մ, կոդ-0591
$32,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մայիսի 9 փող, 3 / 1 հ, 58 ք / մ, կոդ-1268
$27,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 5 / 2 հ, 46 ք / մ, կոդ-0846
$28,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Չեխով փող, 10 / 5 հ, 65 ք / մ, կոդ-045
$36,000
Agency
2-3 սեն, Էրեբունի փող, Կապ. Վեր, 5 / 4 հ, 60 ք / մ, կոդ-0244
$48,000
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր, 4 / 4 հ, 77 ք / մ, կոդ- 0115
$42,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, 3 / 3 հ, 50 ք / մ, կոդ-0423
$28,500
Agency
2 սեն, Էրեբունի, այգու մոտ, Կապ. Վեր., 9 / 9 հ, 60 ք / մ, կոդ-0304
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր., 4 / 2 հ, 62 ք / մ, կոդ-0915
$48,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Մանանդյան փող, 5 / 2 հ, 45 ք / մ, կոդ-0873
$30,500
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, 4 / 1 հ, 76 ք / մ, կոդ- 043
$27,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 5 / 3 հ, 55 ք / մ, կոդ- 0431
$31,000
Agency
2 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, 4 / 2 հ, 50 ք / մ, կոդ-0433
$28,000
Agency
1-2 սեն, Էրեբունի, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 2 հ, 32 ք / մ, կոդ- 0287
$29,500
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Մանթաշյան փող, 4 / 4, 65 ք / մ, կոդ-0653
$34,000
Agency
Չարբախ, Շարուրի փող, Կապ. Վեր, 4 / 2 հ, 50ք / մ, կոդ-403
$26,000
Agency
3-4 սեն, Չարբախ, Կապ. Վեր, 4 / 3 հ, 82 ք / մ, կոդ-0210
$40,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" կ / թ-ի մոտ, 5 / 5 հ, 55 ք / մ, կոդ-1125
$32,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի փ, Նորակառույց, 3 / 3 հ, 85 ք / մ, կոդ-0300
$60,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, Կապ. Վեր, 5 / 3 հ, 62 ք / մ, կոդ-1126
$45,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, 2-րդ գիծ, 9/2 հ, 42 ք/մ, կոդ-0509
$24,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 5 / 2 հ, 60 ք / մ, կոդ-0848
$38,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փ, "Հայրենիք" ա / կ-ի մոտ, 5 / 5 հ, 55 ք / մ, կոդ-1269
$26,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Նախկին Հանրակացարան, 9 / 5 հ, 40 ք / մ, կոդ-040
$16,500
Agency
© 2005-2017 List.am