HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
Charbax Sharuri Pox 1 sen. bn. 4 / 2 Hark 32 qm
$20,000
Agency
3 Mas Chexovi Pox 1 sen. bn. 4 / 4 Hark 36 qm Stalinka
$25,000
Agency
Charbax Sharuri Pox 3 sen. bn. 9 / 6 Hark 78 qm Hratap
$33,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Vostikanutyan Mot 3 sen. bn. 14 / 1 Hark 70 qm
$35,000
Agency
3 Mas Frunzei Pox 3 sen. bn. 10 / 6 Hark 98 qm
$50,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 3 / 2 Hark 70 qm
$30,000
Agency
3 Mas Kinohayreniqi Mot 1-2 sen. bn. 5 / 2 Hark 42 qm
$25,000
Agency
Բնակարանների առք ու վաճառք
Agency
3 Mas Vostikanutyan Mot 4 sen. bn. 14 / 9 Hark 110 qm Hratap
$49,000
Agency
3 Mas Mayisi 9 pox. 3 sen. bn. 10/8 Hark 100 qm Hratap
$44,500
Agency
Կգնեմ բնակարան փակովի տարբերակով
Wanted
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Manandyan Pox 2 sen. bn. 9 / 9 Hark 70 qm MDSK
$33,000
Agency
3 Mas Manandyan Pox 1 sen. bn. 5 / 5 Hark 43 qm 1 Gic
$25,000
Agency
3 Mas Erevan Malli Mot 2 sen. bn. 9 / 6 Hark 65 qm
$42,000
Agency
3 Mas Artashesyan Pox 2 sen. bn. 4 / 3 Hark 58 qm Cityi Mot Hratap
$33,500
Agency
3 Mas Chexovi pox. 3 sen. bn. 4/2 Hark 80 qm Hratap
$51,000
Agency
3 Mas Artashesyan Pox 2-3 sen. bn. 4 / 4 Hark 57 qm Hratap 1 Gic
$39,000
Agency
3 Mas Hraparaki Mot 1 sen. bn. 5 / 5 Hark 36 qm Verelak
$25,000
Agency
3 Mas Mantashyan pox. 2 sen. bn. 5 / 4 Hark 54 qm Hratap
$38,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Tadevosyan Pox 2 sen. bn. 9 / 9 Hark 60 qm
$25,000
Agency
3 Mas Taronci Pox 2 sen. bn. 4/1 Hark 50 qm Hratap Veranoroqvac
$34,000
Agency
3 Mas Taronci Pox 1 sen. bn. 4 / 1 Hark 32 qm Hratap
$20,000
Agency
3 Mas Chexovi pox. 2 sen. bn. 4 / 1 Hark 60 qm Hratap
$40,000
Agency
3 Mas Mantashyan Pox. 3 sen. bn. 5 / 5 Hark 78 qm Hratap Chexakan N
$45,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox 1-2 sen. bn. 5 / 3 Hark 36 qm Hratap Stalinka
$28,000
Agency
Charbax Sharuri Pox 3 sen. bn. 9/1 Hark 80 qm Hratap
$36,000
Agency
3 Mas Garegin Njdehi Pox 2-3 sen. bn. 4 / 3 Hark 75 qm Hratap
$41,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Chexovi Pox 2-3 sen. bn. 5 / 1 Hark 67 qm Chexakan Naxag
$40,000
Agency
3 Mas Arshakunyac Pox 1 sen. bn. 10 / 8 Hark 40 qm
$23,000
Agency
Shengavit Taronci Pox 2 sen. bn. 4 / 2 Hark 50 qm Hratap
$28,000
Agency
3 Mas Taronci Pox 3 sen. bn. 4 / 3 Hark 75 qm Hratap
$38,000
Agency
3 Mas Vostikanutyan Mot 3 sen. bn. 9 / 9 Hark 90 qm
$40,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Chexovi Pox 1 sen. bn. 10 / 10 40 qm
$19,000
Agency
3 Mas Chexovi Pox 3-4 sen. bn. 10 / 5 Hark 102 qm Amboxch Kahuyqov
$60,000
Agency
3 Mas Chexovi Pox 3 sen. bn. 9 / 5 Hark 86 qm
$45,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox. 3 sen. bn. 4/1 Hark 67 qm Hratap
$45,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 9 / 9 Hark 65 qm
$35,000
Agency
3 Mas Chexovi Pox 4 sen. bn. 5 / 3 Hark 95 qm Chexakan Naxagic
$60,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Cityi Mot 2 sen. bn. 4 / 2 Hark 58 qm 1 Gic
$37,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Sityi Mot 2 sen. bn. 4 / 2 Hark 48 qm 1 Gic
$25,500
Agency
3 Mas Hraparaki Mot 2-3 sen. bn. 4 / 4 Hark 60 qm Hratap Stalinka
$37,500
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Maas 3 sen. bn. 4 / 3 Hark 75 qm 1 Gic
$37,000
Agency
3 Mas Frunzei Pox 2 sen. bn. 9 / 7 Hark 56 qm Hratap
$30,000
Agency
2 sen. Davitashen 4rd taxamas
$30,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Chexovi Pox 2 sen. bn. 5 / 4 Hark 54 qm
$33,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Bagratunyac Pox 2 sen. bn. 5 / 2 Hark 54 qm
$33,000
Agency
Charbax Sharuri Pox 2 sen. bn. 5 / 5 Hark 54 qm Hratap
$24,000
Agency
3 Mas Hraparaki Mot 4 sen. bn. 5 / 3 Hark 98 qm Kapital Veranoroqvac
$75,000
Agency
© 2005-2017 List.am