HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 2 հ, 70 ք / մ, կոդ-1331
$38,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, ՀՐԱՏԱՊ, 4 / 4 հ, 25 ք / մ, կոդ-073
$12,500
Agency
1 սեն, Շենգավիթ մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր., 4 / 4 հ, 31 ք / մ, կոդ-0366
$26,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Մանթաշյան փող, Կապ Վեր, 9 / 9 հ, 80 ք / մ, կոդ-0944
$44,000
Agency
1-2 սեն, Չարբախ, Շուկային մոտ, 9 / 6 հ, 47 ք / մ, կոդ-0345
$22,000
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, Կապ Վեր, 4 / 4 հ, 70 ք / մ, կոդ- 0832
$43,000
Agency
1-2 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, 4 / 1 հ, 36 ք / մ, կոդ- 0344
$20,500
Agency
1 դարձ 2 սեն, Արցախի պող, 3 / 3 հ, 40 ք / մ, կոդ- 009
$26,500
Agency
1- 2 սեն, 3 մաս, Քարե Շենք, 5 / 3 հ, 45 ք / մ, կոդ-0845
$26,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհի փ., 4 / 3 հ, 82 ք / մ, կոդ-0599
$55,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ նախ, 9 / 3 հ, 78 ք / մ, կոդ-0982
$45,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Եղբայրության փող, 5 / 3 հ, 55 ք / մ, կոդ-1315
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Ստալինյան Նախ, 1-ին գիծ, 5 / 2 հ, 55 ք / մ, կոդ-0574
$40,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 4 / 4 հ, 57 ք / մ, կոդ-1024
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Շ. Տ. Ա. Պ, 1-ին գիծ, 5 / 5 հ, 62 ք / մ, կոդ-0959
$32,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փող, 3 / 3 հ, 51 ք / մ, կոդ-025
$27,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, "Երևան Սիթի"-ի մոտ, 9 / 6 հ, 88 ք / մ, կոդ-0160
$44,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 5 / 5 հ, 80 ք / մ կոդ-0922
$43,000
Agency
4 սեն, Չարբախ, Աէրացիա, ՀՐԱՏԱՊ, 5 / 4 հ, 91 ք / մ, կոդ-0115
$33,000
Agency
2 սենյակ Ստալինյան նախագիծ Կենտրոն Սայաթ-Նովայի պողոտա
$110,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" կ / թ-ի մոտ, 10 / 2 հ, 40 ք / մ, կոդ-0819
$26,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 9 հ, 42 ք / մ, կոդ-0801
$23,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց փող, 5 / 1 հ, 55 ք / մ, կոդ-1274
$40,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի փող, Կապ. Վեր, Շ. Տ. Ա. Պ, 5 / 4 հ, 32 ք / մ կոդ-0278
$25,000
Agency
3 սեն, Հ. Ա. Թ. Բ-3 թաղ. Կապ. Վեր., 14 / 9 հ, 80 ք / մ, կոդ-091
$55,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ Եվրո Վեր, 9 / 1բ. հ, 70 ք / մ, կոդ-0809
$48,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Եղբայրության փող, 5 / 4 հ, 76 ք / մ, կոդ-0530
$42,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 5 / 2 հ, 55 ք / մ, կոդ-1291
$34,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխով փող, Կապ Վեր, 4 / 3 հ, 90 ք / մ, կոդ-0737
$57,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխ / Նախ, 5 / 5 հ, 78 ք / մ կոդ-0476
$45,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Չեխական նախ, 5 / 4 հ, 64 ք / մ, կոդ-1122
$45,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 4 / 3 հ, 65 ք / մ, կոդ-0821
$37,000
Agency
3 սեն Արցախի պող, 5 / 5 հ, 75 ք / մ, կոդ-0315
$35,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի, Չեխ. նախագիծ, 5 / 3 հ, 77 ք / մ, կոդ-0264
$48,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 5 / 1 հ, 54 ք / մ, կոդ-1063
$28,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Մանթաշյան փող, Կապ. Վեր, Ավտոտնակով
$59,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, 9 / 8 հ, 100 ք / մ, կոդ-0801
$44,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 9 / 8 հ, 80 ք / մ, կոդ-0828
$55,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 9 / 5 հ, 76 ք / մ կոդ-0970
$45,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի վրա, Ստալինյան նախ, 5 / 3h, 71ք / մ, կոդ-1234
$40,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, 10 / 6 հ, 95 ք / մ, կոդ-0912
$51,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 1 հ, 80 ք / մ կոդ-0694
$59,000
Agency
1 սեն, ՀՐԱՏԱՊ, Էրեբունի, Շուկայի մոտ, 5 / 3 հ, 32 ք / մ կոդ-0257
$19,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մայիսի 9 փող, 5 / 3 հ, 56 ք / մ, կոդ-1127
$35,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Արցախի փող, Կապ Վեր, 4 / 4 h, 52 ք / մ, կոդ-0257
$38,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 5 հ, 40 ք / մ, կոդ- 0847
$28,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհի փող, Ստալինյան նախ, 5 / 2 հ, 30 ք / մ, կոդ-0844
$28,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, 4 / 1հ, 60 ք / մ, կոդ-0250
$41,000
Agency
© 2005-2018 List.am