HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Arshakunyac Pox 1-2 sen. bn. 5 / 4 Hark 42 qm Veranoroqv
$30,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 MAS Manandyan Pox 1-2 sen. bn. 5 / 2 Hark 40 qm
$27,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Kinohayreniqi Mot 2 sen. bn. 10 / 9 Hark 67 qm
$34,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox 3 sen. bn. 4 / 2 Hark 72 qm Stalinka
$48,000
Agency
3 Mas Taronci Pox 3 sen. bn. 5 / 1 Hark 80 qm Hratap
$42,000
Agency
3 Mas Tadevosyan Pox 1-2 sen. bn. 5 / 1 Hark 42 qm Kapital Veranoroqvac
$33,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox 3 sen. bn. 9 / 7 Hark 75 qm Hratap
$42,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas 3 sen. bn. 5 / 2 Hark 78 qm + 30 qm Chexakan Naxagic
$48,000
Agency
3 Mas Shengavit Metroyi Mot 3 sen. bn. 5 / 4 Hark 76 qm Hratap
$41,000
Agency
3 Mas Chexovi Pox 2 sen. bn. 9 / 1 Hark 68 qm Hratap
$38,000
Agency
3 Mas Manandyan pox. 3 sen. bn. 9 / 3 Hark 80 qm Hratap
$45,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Bagratunyac Pox 1-2 sen. bn. 5 / 4 Hark 46 qm
$28,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3Mas1-2sen. bn. 9 / 2Hark44qm
$28,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Manandyan Pox 1-2 sen. bn. 9 / 9 Hark 48 qm
$25,000
Agency
H. R. A. T. A. P. Charbax Evrika Supermarketi Mot 2-3 sen. bn. 4 / 4 Hark
$27,000
Agency
3 Mas Manandyan Pox 2-3 sen. bn. 4 / 4 Hark 67 qm Hratap Stalinka
$37,000
Agency
H. R. A. T. A. P. Taronci Pox 1-2 sen. bn. 4 / 4 Hark 36 qm
$22,000
Agency
3 Mas Arshakunyac Pox 2 sen. bn. 5 / 2 Hark 58 qm Kapital Veranoroqvac 1 Gic
$42,000
Agency
H. R. A. T. A. P. Charbax Shiraki Pox 1-2 sen. bn. 9 / 8 Hark 43 qm
$21,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Chexovi Pox 1-2 sen. bn. 9 / 7 Hark 54 qm
$31,000
Agency
3 Mas Artashesyan Pox 3 sen. bn. 4 / 2 Hark 78 qm Hratap
$40,000
Agency
3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 3 / 3 Hark 64 qm 1 Gic
$40,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Cityi Mot 2 sen. bn. 4 / 3 Hark 45 qm 1 Gic
$29,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox 2-3 sen. bn. 5 / 2 Hark 56 qm 1 Gic
$44,000
Agency
3 Mas Mayisi 9 Pox 2 sen. bn. 3 / 3 Hark 50 qm Hratap
$33,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Manandyan Pox 2 sen. bn. 9 / 9 Hark 70 qm MDSK
$37,000
Agency
3 Mas Arshakunyac Pox 1 sen. bn. 5 / 3 Hark 46 qm 1 Gic
$36,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Artashesyan Pox 1 sen. bn. 5 / 5 Hark 38 qm
$21,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Manandyan Pox 1-2 sen. bn. 5 / 1 Hark 48 qm
$29,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Arshakunyac Pox 3 sen. bn. 5 / 5 Hark 78 qm
$41,000
Agency
Shengavit 2 sen. bn. 9 / 1 Hark 65 qm Kapital Veranoroqvac
$33,000
Agency
Charbax Shiraki Pox 3 sen. bn. 3 / 3 Hark 88 qm Hratap
$33,000
Agency
3 Mas Artashesyan Pox 2 sen. bn. 4 / 4 Hark 60 qm Hratap
$35,000
Agency
3 Mas Mayisi 9 Pox Comercion Taracq 3 / 1 Hark 50 qm 1 Gic
$34,000
Agency
Ձորափ 3 սենյակ 95 քմ հարկ 5 / 16 Նորակառույց
$180,000
Agency
Shengavit Metroyi Mot 3 sen. bn. 9 / 2 Hark 78 qm
$46,000
Agency
3 Mas Garegin Njdehi Pox 4 sen. bn. 4 / 4 Hark 140 qm Hratap
$80,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Chexovi Pox 1-2 sen. bn. 9 / 8 Hark 44 qm Veranoroqvac
$28,500
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Chexovi Pox 3 sen. bn. 14 / 14 Hark 96 qm
$35,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Cityi Mot 3 sen. bn. 4 / 4 Hark 78 qm 1 Gic
$38,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox 3 sen. bn. 16/16 Hark 98 qm Hratap
$40,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Hraparaki Mot 1 sen. bn. 9 / 4 Hark 40 qm Veranoroqvac
$32,000
Agency
3 Mas Tadevosyan Pox 1 sen. bn. 4 / 1 Hark 30 qm Hratap
$20,000
Agency
Էժան գին Ե. Քոչար / 110քմ, 4 սեն, 16 / 10հարկ
$62,000
Agency
3 Mas Erevan Moli Mot 1-2 sen. bn. 12/8 Hark 40 qm Hratap
$26,000
Agency
H. R. A. T. A. P. Shengavit Metroyi Mot 1 sen. bn. 5 / 1 Hark 31 qm
$20,000
Agency
3 Mas Arshakunyac Pox 3 sen. bn. 5 / 3 Hark 78 qm Kapital Veranoroqvac
$65,000
Agency
3 Mas Tadevosyan Pox 2 sen. bn. 4 / 4 Hark 50 qm Hratap
$26,000
Agency
© 2005-2018 List.am