HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
3 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, 10 / 5 հ, 100 ք / մ, կոդ-1004
$56,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Քարե, Հ Ր Ա Տ Ա Պ, 4 / 2 հ, 74 ք / մ, կոդ-0261
$30,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Մանթաշյան փող, Կապ. Վեր., 5 / 2 հ, 82 ք / մ, կոդ-0212
$52,000
Agency
1 սեն, Չարբախ, Մոնոլիտ, ՀՐԱՏԱՊ, Կապ. Վեր, 4 / 3 հ, 45 ք / մ, կոդ- 0212
$21,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 5 / 1 հ, 68 ք / մ, կոդ-0964
$38,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, Կապ. Վեր., 10 / 6 հ, 39 ք / մ, կոդ-0945
$33,500
Agency
1 սեն, 3 մաս, "Երևան Սիթի"-ի մոտ, 5 / 3 հ, 34 ք / մ, կոդ-0940
$27,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 4 / 4 հ, 27 ք / մ, կոդ-0941
$24,500
Agency
1 սեն, 3 մաս, "Երևան Սիթի"-ի մոտ, Կապ. Վեր., 5 / 5 հ, 33 ք / մ, կոդ-0942
$23,500
Agency
1 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Կապ. Վեր., 4 / 2 հ, 42 ք / մ, կոդ-0943
$31,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհի փող, Կապ. Վեր., 4 / 3 հ, 28 ք / մ, կոդ-0944
$28,500
Agency
1 սեն, 3 մաս, "Երևան Սիթի"-ի մոտ, 4 / 4 հ, 32 ք / մ, կոդ-0946
$25,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մանթաշյան փող, 5 / 4 հ, 56 ք / մ, կոդ-1363
$36,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ նախ. Կապ. Վեր., 9 / 7 հ 67 ք / մ, կոդ-1358
$43,000
Agency
1 sen, 3mas, Kap. Ver, Kahuyqov, 1-in gic, 5 / 4 հ, 40 q / m, kod-0500
$30,000
Agency
2 sen, 3 mas, "Hayreniq" K / T-i mot, 9 / 9 h, 73 q / m, kod-1329
$50,000
Agency
4 sen, 3 mas, 4 / 4 h, 120 q / m, kod-0139
$60,000
Agency
3 sen, 3 mas, Bagratunyac pox, Stalinyan Nax, 4 / 3 հ, 87 q / m, kod-0865
$58,000
Agency
3 sen, 3 mas, Chexovi pox, 10 / 6 h, 97 q / m, kod-1016
$47,000
Agency
3 sen, 3 mas, Arshakunyac pox, 5 / 2 h, 70 q / m, kod-1010
$50,000
Agency
2 sen, 3 mas, "Hayreniq K / T"-i mot, 3 / 2 h, 61 q / m, kod-1364
$29,000
Agency
2 sen, Charbax, Aeracia, Qare shenq, 5 / 2 h, 55 q / m, kod-0490
$25,500
Agency
1 sen, 3 mas, "Erevan Siti"-i mot, 3 / 1 h, 45 q / m, kod-0597
$17,500
Agency
1-2 sen, Shengavit, Metroyic qich heru, 5 / 5 հ, 37 q / m, kod-0131
$22,500
Agency
3 sen, 3 mas, Chexovi pox, 9 / 5 h, 90 q / m, kod-1017
$47,000
Agency
1 sen, 3 mas, "Hayreniq K / T"-i mot, 9 / 1 h, 45 q / m, kod-0310
$34,000
Agency
1-2 sen, Shengavit, Metroyi mot, Kap. Ver, 4 / 1 b / հ, 36 q / m, kod- 0245
$25,500
Agency
Կապիտալ վերանորոգված բնակարան Աբովյան փող. Առանց միջնորդի
$85,000
Agency
3 sen, 3 mas, Chexov pox, EDSK nax, Kap. Ver, 9 / 8 հ, 80 q / m, kod-0649
$58,000
Agency
3 sen, 3 mas, EDSK nax, 9 / 8 հ, 80 q / m, kod-1050
$46,000
Agency
2 sen, 3 mas, G. Njdeh pox, Kap. Ver, 4 / 4 հ, 56 q / m, kod-1369
$43,000
Agency
1 sen, Charbax, Shiraki pox, 4 / 2 հ, 31 q / m, kod-0386
$19,000
Agency
2 sen, 3 mas, Chexovi pox, Kap. Ver, 5 / 2 հ, 56 q / m, kod-1368
$41,000
Agency
3 sen, Charbax, 1-in gic, Kap. Ver, 5 / 3 հ, 65 q / m, kod-0368
$35,000
Agency
2 sen, Charbax, Shiraki pox, Kap. Ver, 5 / 1 b / h, 52 q / m, kod-0507
$31,000
Agency
3 sen, 3 mas, Chexovi pox, Kap. Ver, 10 / 8 հ, 97 q / m, kod-0501
$51,000
Agency
1 sen, 3 mas, Bagratunyac pox, 4 / 2 h, 29 q / m, kod-0947
$28,000
Agency
1 sen, 3 mas, "Erevan Siti"-i mot, 4 / 4 h, 32 q / m, kod-0946
$25,500
Agency
3 sen, 3 mas, Badalyan nax., 14 / 3 h, 80 q / m, kod-0971
$48,000
Agency
1 sen, Shengavit, Metroyi mot, HRATAP, 6 / 3 h, 23 q / m, kod-096
$11,000
Agency
1 sen, 3 mas, Chexovi pox, 5 / 1 h, 33 q / m, kod-0918
$26,000
Agency
2 sen, 3 mas, G. Njdeh pox, Stalinyan nax., 4 / 2 h, 70 q / m, kod-1361
$55,000
Agency
1 sen, 3 mas, Hraparaki mot, 5 / 2 հ, 32 q / m, kod-0706
$25,500
Agency
2 sen, 3 mas, G. Njdeh pox, Kap. Ver., 3 / 3 h, 52 q / m, kod-1360
$35,000
Agency
2 sen, 3 mas, Mantashyan pox, Kap. Ver., 5 / 2 h, 53 q / m, kod-1359
$39,000
Agency
2 sen, 3 mas, Bagratunyac pox, Kap. Ver, 9 / 7 h, 67 q / m, kod-1358
$43,000
Agency
2 sen, Arshakunyac pox, "Erevan Mall"-i mot, 9 / 1 h, 62 q / m, kod-1357
$58,000
Agency
2 sen, 3 mas, Exbayrutyan pox, 4 / 1 h, 58 q / m, kod-1356
$45,000
Agency
© 2005-2018 List.am