HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
1-2 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, ԵԴՍԿ նախ, 9 / 4 հ, 53 ք / մ, կոդ- 0911
$37,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Շուկայի մոտ, 9 / 7 հ, 80 ք / մ, կոդ-0355
$41,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 5 / 1 հ, 86 ք / մ, կոդ-0142
$49,000
Agency
2 սեն, Արշակունյաց պող, "Երևան Մոլ"-մոտ, Կապ. Վեր., 5 / 5 հ, 68 ք / մ, կոդ-1330
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհի հրապ, Ստալինյան Նախ, 5 / 2 հ, 56 ք / մ, կոդ-0983
$32,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, 1-ին գիծ, 4 / 4 հ, 42 ք / մ, կոդ-0228
$25,500
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 9 / 1 հ, 72 ք / մ, կոդ-1020
$35,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր., 10 / 3 հ, 100 ք / մ, կոդ-1034
$51,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր., 9 / 4 հ, 96 ք / մ, կոդ-1019
$56,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 6 հ, 40 ք / մ, կոդ-0627
$23,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Շիրակի փող, Մետրոյի մոտ, 9 / 4 հ, 36 ք / մ, կոդ-067
$11,500
Agency
2 սեն, Չարբախ, Կապ. Վեր, Ավտոտնակով, 4 / 3 հ, 50 ք / մ, կոդ-0496
$36,000
Agency
2-3 սեն, Չարբախ, Շարուրի փող, 9 / 7 հ, 68 ք / մ, կոդ-0497
$31,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բադալյան նախ., Կապ. Վեր., 14 / 11հ, 83 մք / մ, կոդ-0904
$44,000
Agency
1-2 սեն, Չարբախ, Չեխական նախ, 5 / 5 հ, 48 ք / մ, կոդ- 0153
$20,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, 5 / 5 հ, 60 ք / մ, կոդ-1223
$34,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող., 5/3 հ, 31 ք/մ. կոդ-0270
$22,000
Agency
2 սեն, Արցախի պող, Կապ. Վեր., 9 / 4 հ, 70 ք / մ, կոդ-0256
$46,000
Agency
1 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, ՀՐԱՏԱՊ, 6 / 6 հ, 23 ք / մ, կոդ-0138
$8,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, Կապ. Վեր., 4 / 1 հ, 50 ք / մ, կոդ-1341
$36,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բադալյան նախ, 14 / 1 հ, 75 ք / մ, կոդ-1033
$46,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհի փող, 5 / 2 հ, 56 ք / մ, կոդ-1339
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մանթաշյան փող, 5 / 2 հ, 70 ք / մ, կոդ-1340
$40,000
Agency
Բնակարանի վաճառք
2 սեն, 3 մաս, Մայիսի 9-ի փող, 3 / 2 հ, 67 ք / մ, կոդ-1338
$40,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, 1-ին գիծ, 5 / 2 հ, 31 ք / մ, կոդ-0748
$28,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 5 / 2 հ, 60 ք / մ, կոդ-1337
$33,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Չեխական նախ, 5 / 4 հ, 47 ք / մ, կոդ-0931
$32,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Ստալինյան նախ, 5 / 2 հ, 90 ք / մ, կոդ-1036
$55,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց փող, 10 / 10 հ, 39 ք / մ, կոդ-0928
$25,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Շիրակի փող, Կոլեկտիվ, 3 / 2 հ, 86 ք / մ, կոդ-0262
$41,000
Agency
1 սեն, Շենգավիթ, Բագրատունյաց պող-ին կից, 6 / 4 հ, 21 ք / մ, կոդ-0137
$11,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 5 / 4 հ, 37 ք / մ, կոդ-0927
$24,000
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր, 4 / 1 հ, 63 ք / մ, կոդ- 0132
$41,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Նորակառույց, Կապ. Վեր, 3 / 2 հ, 48 ք / մ, կոդ-0289
$34,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, 5 / 5 հ, 55 ք / մ, կոդ-0296
$32,000
Agency
3 սեն, Էրեբունի, Շուկայի մոտ, ԵԴՍԿ Նախ, 9 / 7 հ, 76 ք / մ, կոդ-0271
$47,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 5 / 2 հ, 32 ք / մ, կոդ-0497
$21,000
Agency
2 սեն, Էրեբունի, Կապ. Վեր, 14 / 9 հ, 65 ք / մ, կոդ-0299
$45,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, Կահույքով, 1-ին գիծ, 5 / 4 հ, 40 ք / մ, կոդ-0500
$30,000
Agency
3-4 սեն, Չարբախ, Շուկայի մոտ, ՀՐԱՏԱՊ, 4 / 3 հ, 80 ք / մ, կոդ-0366
$28,500
Agency
1 սեն Էրեբունի, 5 / 5 հ, 30 ք / մ, կոդ-0107
$21,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Չեխական Նախ, 5 / 5 հ, 65 ք / մ, կոդ-1169
$35,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Մայիսի - 9 փող, 10 / 7 հ, 43 ք / մ, կոդ-0650
$24,000
Agency
2 սեն, Արցախի պող, Մետրոյի մոտ, 9 / 4 հ, 70 ք / մ, կոդ-0222
$40,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, 10 / 5 հ, 100 ք / մ, կոդ-1004
$57,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Քարե, Հ Ր Ա Տ Ա Պ, 4 / 2 հ, 74 ք / մ, կոդ-0261
$30,000
Agency
2 սենյակ քարե շենք ջրվեժ
$30,000
Agency
© 2005-2018 List.am