HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
4 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ Նախ, Կապ. Վեր, 9 / 7 հ, 93 ք / մ, կոդ-0199
$70,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Եղբայրության փող, 4 / 1 հ, 27 ք / մ, կոդ-0882
$22,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Շարուրի փող, 9 / 9 h, 66 ք / մ, կոդ-0464
$26,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց փ, 5 / 1 բ / հ, 55 ք / մ, կոդ-0504
$42,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, 10 / 8 հ, 40 քմ, կոդ-0624
$24,000
Agency
2 սեն, Բագրատունյաց պող, Կապ Վեր, 5/5 հ, 58 ք/մ, կոդ-0714
$35,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց փող, 5 / 3 հ, 31 ք / մ, կոդ-0444
$23,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 4 / 3 հ, 60 ք / մ, կոդ-0489
$36,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, "Երևան Սիթի"-ի մոտ, Կապ. Վեր, 4 / 4 հ, 55 ք / մ, կոդ-1270
$35,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Մայիսի 9 փող, Կապ. Վեր., 10 / 10 հ, 43 ք / մ, կոդ-0904
$28,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, Հրապարակի մոտ, 4 / 4 հ, 85 ք / մ, կոդ-0860
$68,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 10 հ, 100 ք / մ, կոդ-0986
$43,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բադալյան Նախ, 14 / 8 հ, 85 ք / մ կոդ-0940
$52,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհի փող, Ստալինյան նախ., 5 / 3 հ, 73 ք / մ, կոդ-1333
$45,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, 1-ին գիծ, 4 / 3 հ, 30 ք / մ, կոդ-0556
$24,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մանանդյան փող, 5 / 5 հ, 58 ք / մ, կոդ-0192
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" Կ / Թ-ի մոտ, ԵԴՍԿ, 9 / 9 հ, 67 ք / մ, կոդ-1309
$30,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, ՀՐԱՏԱՊ, 9 / 1 հ, 53 ք / մ, կոդ-1121
$38,000
Agency
3-4 սեն, Չարբախ, 1-ին գիծ, Կապ. Վեր, 5 / 1 բ / հ, 87 ք / մ, կոդ-0328
$31,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, 100 ք / մ, 9 / 4 հ, կոդ-0087
$75,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 3 հ, 84 ք / մ կոդ-0869
$76,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փող, Ստալինյան նախ, 4 / 2 հ, 70 ք / մ, կոդ-1191
$56,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 8 h, 70 ք / մ, կոդ-1210
$38,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, ՀՐԱՏԱՊ, 4 / 3 հ, 58 ք / մ, կոդ-0890
$36,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 5 / 2 հ, 52 ք / մ, կոդ-1160
$33,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի փող, Կապ. Վեր, 3 / 3 հ, 40 ք / մ, կոդ-033
$18,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Բադալյան Նախ, 14 / 12 հ, 65 ք / մ, կոդ-1141
$37,000
Agency
1-2 սեն, 3 մաս, Չեխով փող, Կապ. Վեր, 5 / 5 հ, 48 ք / մ, կոդ-0469
$31,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Կապ Վեր, 5 / 2 հ, 55 ք / մ, կոդ-1223
$38,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, 1-ին գիծ, Կապ. Վեր, 5 / 3 հ, 65 ք / մ, կոդ-0368
$35,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Նիզամի փող, 5 / 5 հ, 47 ք / մ, կոդ-0782
$26,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հայրենիք Կ / Թ-ի մոտ, ԵԴՍԿ, 9 / 3 հ, 67 ք / մ, կոդ-1258
$45,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 5 / 2 հ, 83 ք / մ, կոդ-1046
$48,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մանանդյան փող, 5 / 1 հ, 55 ք / մ, կոդ-0029
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, Կապ. Վեր., 5 / 2 հ, 56 ք / մ, կոդ-1368
$41,500
Agency
1 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո Վեր, 10 / 10 հ, 43 ք / մ, կոդ-0470
$38,000
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, Կապ. Վեր., 5 / 5 հ, 69 ք / մ, կոդ-1367
$46,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 4 / 2 հ, 55 ք / մ, կոդ-1175
$39,000
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Կապ. Վեր, 5 / 3 հ, 63 ք / մ, կոդ-1244
$43,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ նախ, Բագրատունյաց պող, 9 / 6 հ, 92 ք / մ, կոդ-0207
$54,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Կապ. Վեր, 9 / 9 հ, 62 ք / մ, կոդ- 0311
$32,500
Agency
3 սեն, Չարբախ, Շարուրի փող, 4 / 2 հ, 78 ք / մ, կոդ-0332
$35,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ նախ., 9 / 5 հ, 91 ք / մ, կոդ-0224
$50,000
Agency
Arachin hark arancin mutqov shat harmar vichka
$22,000
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, Ստալինյան նախ, 4 / 4 հ, 58 ք / մ, կոդ-1265
$42,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Ստալինյան նախ, 5 / 3 հ, 90 ք / մ, կոդ-0997
$55,000
Agency
2-3 սեն, 3 մաս, Կապ. Եվրո. Վեր, 5 / 4 h, 67 ք / մ, կոդ-1194
$60,000
Agency
4 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ, Բագրատունյացին կից, 9 / 6 հ, 92 ք / մ, կոդ-055
$49,000
Agency
© 2005-2018 List.am