HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
H. R. A. T. A. P. 3 Mas 1-2 sen. bn. 5 / 2 Hark 48 qm Chaxakan Naxagic
$32,000
Agency
2 - 3 Սենյակ - Արշակունյաց փող. - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 55 քմ - 5 / 5 հարկ
$43,000
Agency
3 Mas Kinohayreniq 2-3 sen. bn. 5 / 3 Hark 84 qm Stalinka 1 Gic
$50,000
Agency
3 Սենյակ - ՄԴՍԿ նախ. - 77 քմ - Չարբախ Շարուրի փող. - 9 / 1 հարկ
$34,000
Agency
2 - 3 Սենյակ - ԵԴՍԿ նախ. - 3 Մաս - 67 քմ - 9 / 9 հարկ
$32,000
Agency
H. R. A. T. A. P. Charbax Shukayi Mot 3 sen. bn. 4 / 3 Hark 65 qm
$40,000
Agency
5 սենյակ - ԵԴՍԿ ՆԱխ. - 9 / 2 հարկ - 103քմ - 3 Մաս
$65,000
Agency
4 Սենյակ - ԿԻՆՈՀԱՅՐԵՆԻՔԻ մոտ - 108 քմ - 10 / 5 հարկ
$70,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas 3 sen. bn. 5 / 2 Hark 78 qm + 30 qm Chexakan Naxagic
$48,000
Agency
3 Մաս - ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ նախ. - 4 / 2 հարկ - 45 քմ 1 - 2 Սենյակ 1 -ին գիծ
$35,000
Agency
1 Սենյակ - Չարբախ Շարուրի փող. - 31 քմ - 4 / 4 հարկ
$19,000
Agency
2 - 3 սենյակ - Չարբախ ԷՎՐԻԿԱ ս / մ մոտ - 1 - ին գիծ - 57քմ (Ավտոտնակ)
$30,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Artashesyan Pox 3 sen. bn. 9 / 9 Hark 78 qm
$32,500
Agency
3 Սենյակ 3 Մաս - Մանթաշյան փող. - ԵԴՍԿ նախ. - 80 քմ - 9 / 1 հարկ
$48,000
Agency
2 - 3 Սենյակ - ԿԱՊԻՏԱԼ վեր. - 64քմ - Կինոհայրենիք - 10 / 2 հարկ
$49,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 9 / 7 Hark 65 qm
$38,000
Agency
3 Սենյակ - ՆՈՐՈԳՎԱԾ - 3 Մաս - Չեխովի փող. - 14 / 3 հարկ - 82 քմ
$47,000
Agency
3 Մաս. 2 - 3 Սենյակ - ԿԱՊԻՏԱԼ վեր. - 65 քմ - Չեխովի փող. - 10 / 8 հարկ
$45,000
Agency
3 Սենյակ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ 1 - ին գիծ - 79 քմ - 4 / 3 հարկ - 3 Մաս
$52,000
Agency
3 Սենյակ - ԵԴՍԿ նախ. - 79 քմ - 9 / 8 հարկ - 3 Մաս - Մանթաշյան փողոց
$41,000
Agency
H. R. A. T. A. P. Charbax Shiraki Pox 3 sen. bn. 3 / 3 Hark 86 qm
$30,000
Agency
3 Մաս 2 Սենյակ - ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ - 9 / 4 հարկ - Արտաշիսյան փող
$40,000
Agency
2 - 3 Սենյակ - 3 Մաս ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ մոտ - 71 քմ - Կապիտալ վերանորոգված
$63,000
Agency
1 - 2 Սենյակ - ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ փողոց - 10 / 5 հարկ - 39 քմ
$25,000
Agency
3 Mas Manandyan Pox 3 sen. bn. 9 / 7 Hark 90 qm Hratap
$46,000
Agency
2 սենյակ - ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ շենք - Կինոհայրենիքի հարև. - ԿԱՊԻՏԱԼ վեր. -12 / 9 հարկ
$35,000
Agency
3 Մաս - ՍՏԱԼԻՆՅԱՆ նախ. - 65 քմ - 2 Սենյակ - 4 / 3 հարկ - Բագրատունյաց փողոց
$44,000
Agency
3 Սենյակ - ՔԱՐԵ շենք - Կինոհայրենիք - 67քմ - Արշակունյաց փողոց
$38,000
Agency
H. R. A. T. A. P. Charbax Shiraki Pox 2-3 sen. bn. 5 / 2 Hark 56 qm 1 Gic
$23,500
Agency
3 Մաս 1-ին գիծ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 80 քմ - 4 / 4 հարկ - Արտաշիսյան փող. - 3 Սենյակ
$43,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 5 / 5 Hark 62 qm Stalinka
$35,000
Agency
2 - 3 Սենյակ - ԿԱՊԻՏԱԼ վեր. - 3 Մաս - 67 քմ - Քարե Շենք - 5 / 4 հարկ
$61,000
Agency
3 Մաս - 1 Սենյակ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - Արտաշիսյան փող. - 4 / 3 հարկ - 30 քմ
$24,000
Agency
3 Mas Cityi Mot 2 sen. bn. 5 / 3 Hark 58 qm Kapital Veranoroqvac 1 Gic
$45,000
Agency
3 Մաս - 103 քմ - 10 / 6 հարկ - Չեխովի փող. - 3 Սենյակ
$51,000
Agency
Շ. Տ. Ա. Պ. 3 Սենյակ 3 Մաս 1 - ին գիծ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 5 / 4 հարկ
$42,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Kinohayreniqi Mot. 3 sen. bn. 5 / 4 Hark 72 qm Veranoroq
$50,000
Agency
Շ. Տ. Ա. Պ. 1 - 2 Սենյակ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 47 քմ - Չարբախ Շիրակի փողոց
$21,000
Agency
3 Սենյակ 3 Մաս - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 5 / 1 հարկ - 80 քմ
$45,000
Agency
3 Mas Garegin Njdehi Pox 2 sen. bn. 4 / 2 Hark 56 qm 1 Gic Hratap
$40,000
Agency
3 Մաս - ՉԵԽԱԿԱՆ նախ. - 47 քմ - 5 / 1 հարկ - 1 Սենյակ
$35,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Frunzei Pox 4 sen. bn. 9 / 3 Hark 85 qm
$50,000
Agency
3 Մաս - YEREVAN CITY ս / մ մոտ - 1 Սենյակ - 32 քմ - Քարե շենք
$22,000
Agency
3 Մաս 1 սենյակ - ՔԱՐԵ շենք - YEREVAN CITY - մոտ - 5 / 3 հարկ
$24,000
Agency
3 Մաս 2 Սենյակ - ՔԱՐԵ ՇԵՆՔ - 59 քմ - Թադևոսյան փող. - 5 / 5 հարկ
$34,000
Agency
3 Մաս - ՉԵԽԱԿԱՆ նախ. - 79 քմ - 3 Սենյակ - 5 / 4 հարկ
$44,000
Agency
H. R. A. T. A. P. 3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 3 / 2 Hark 67 qm 1 Gic
$30,000
Agency
2 - 3 Սենյակ - Շենգավիթ ՄԵՏՐՈՅԻ հարևանությամբ - 9 / 5 հարկ - 60քմ
$33,500
Agency
© 2005-2018 List.am