HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
2 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, Կահույք + Տեխնիկա, 10 / 10 հ, 68 ք / մ, կոդ-1147
$43,000
Agency
1 սեն, Էրեբունի փող, Ստալինյան Նախ, 4 / 4 հ, 37 ք / մ, կոդ-0154
$22,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Շիրակի փող, 1-ին գիծ, 5 / 3 հ, 87 ք / մ, կոդ- 0190
$29,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, ԵԴՍԿ նախ., 9 / 8 հ, 80 ք / մ, կոդ-0995
$41,000
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյից քիչ հեռու, 9 / 9 հ, 76 ք / մ, կոդ- 0172
$31,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Շուկայի մոտ, 1-ին գիծ, 4 / 3 հ, 39 ք / մ, կոդ-0435
$22,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Բադալյան նախ, Կապ. Վեր, 14 / 14 հ, 80 ք / մ, կոդ-0830
$40,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" Կ / Թ-ի մոտ, Ստալինյան նախ, 5 / 5 հ, 76 ք / մ, կոդ-1017
$42,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Կապ. Վեր, 4 / 3 հ, 70 ք / մ, կոդ-0606
$52,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ փող, 4 / 2 հ, 80 ք / մ, . կոդ-1070
$35,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 4 / 4 հ, 53 ք / մ, կոդ-1077
$32,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխական Նախ, 5 / 2 հ, 80 ք / մ, կոդ-0979
$48,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Կապ. Վեր., 5 / 1 հ, 66 ք / մ, կոդ-1197
$38,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 5 / 4 հ, 62 ք / մ, կոդ-1069
$35,000
Agency
1-2 սեն, Չարբախ, Կապ. Վեր, 9 / 7 հ, 41 ք / մ, կոդ- 0243
$22,500
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, 4 / 3 հ, 75 ք / մ, կոդ- 0177
$38,000
Agency
3 սեն, Շենգավիթ մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր., 4 / 2 հ, 65 ք / մ, կոդ-0351
$39,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Աէրացիա, Չեխական Նախ, 5 / 3 հ, 82 ք / մ, կոդ- 0225
$28,000
Agency
Բ2 թաղամաս, 9 / 6 հարկ, ԵԴՍԿ
$29,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհ, փող, Ստալինյան նախ, 5 / 4 հ, 33 ք / մ, կոդ-0909
$26,500
Agency
Բնակարան Ջերմուկ քաղաքում
$10,000
3-4 սեն, Չարբախ, Շարուրի փող, Կապ. Վեր., 4 / 2 հ, 82 ք / մ, կոդ-0349
$56,000
Agency
3 սեն, Շենգավիթ, Թադևոսյան փող, Կապ. Վեր., 4 / 2 հ, 76 ք / մ, կոդ-0350
$35,000
Agency
1 սեն, Շենգավիթ, Կապ. Վեր., 5 / 5 հ, 40 ք / մ, կոդ-0364
$20,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Արշակունյաց պող, 10 / 4 հ, 70ք / մ, կոդ-1245
$34,000
Agency
1 սեն, Շենգավիթ մետրոյի մոտ, 4 / 1 հ, 36 ք / մ, կոդ-0370
$23,000
Agency
1 սեն, Շենգավիթ մետրոյի մոտ, Կապ. Վեր., 5 / 2 հ, 32 ք / մ, կոդ-0371
$29,000
Agency
Բանակարան Չարենցավանում
$10,000
1-2 սեն, Շենգավիթ, 4 / 4 հ, 36 ք / մ, կոդ, 0372
$23,500
Agency
3 սեն, 3 մաս, "Հայրենիք" Կ / Թ-ի մոտ, Կապ. Վեր, 10 / 3 հ, 95 ք / մ, կոդ-1005
$54,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, Կապ. Վեր., 373 հ, 72 ք / մ, կոդ-1306
$45,000
Agency
3 սեն, 3 մաս, Չեխովի փող, Կապ. Վեր., 9 / 6 հ, 76 ք / մ, կոդ-1007
$50,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Գ. Նժդեհի փող, 5 / 5 հ, 51 ք / մ, կոդ-1316
$33,500
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, 3 / 1 հ, 68 ք / մ, կոդ-1317
$18,000
Agency
Զեյթուն Սիթիի մոտակայքում 2 սենյակ 60քմ
$26,000
Agency
2S GLENDEL
$56,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Հրապարակի մոտ, Ստալինյան նախ, 4 / 4 հ, 60 ք / մ, կոդ-1318
$33,000
Agency
Կոմիտաս Երիցյանների մոտ 2 սենյակ 55քմ ԵՎՐՈՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ
$46,000
Agency
Կոմիտաս Ռիո Մոլի մոտ 2 սենյակ 57քմ
$39,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Բագրատունյաց պող, Կապ. Վեր., 5 / 4 հ, 48 ք / մ, կոդ-0906
$43,000
Agency
Քանաքեռ 1 սենյակ վերանորոգված 39քմ
$25,000
Agency
1 սեն, 3 մաս, Արտաշիսյան փող, 9 / 7 հ, 45 ք / մ, կոդ-0907
$28,000
Agency
Զեյթուն 14 ի շրջ. 1 սենյակ վերանորոգված
$24,000
Agency
3 սեն, Չարբախ, Շուկայի մոտ, Քարե, ՀՐԱՏԱՊ, 4 / 2 հ, 78 ք / մ, կոդ-0284
$28,000
Agency
2 սեն, 3 մաս, Մանթաշյան փող, 5 / 3հ, 57ք / մ, կոդ-1037
$35,000
Agency
Քանաքեռ Ծիրանի մոտ 1 սենյակ 40քմ վերանորոգված
$25,000
Agency
2 սեն, Չարբախ, Ստալինյան Նախ, ՀՐԱՏԱՊ, 4 / 1 հ, 65 ք / մ, կոդ-0389
$28,000
Agency
2-3 սեն, Շենգավիթ, Մետրոյի մոտ, ԵԴՍԿ Նախ, 9 / 6 հ, 65 ք / մ, կոդ-0390
$36,000
Agency
© 2005-2017 List.am