HomeReal EstateFor Sale › Apartments
Regular Ads
3 Mas Exbayrutyan Pox 1-2 sen. bn. 5 / 4 Hark 40 qm
$24,500
Agency
Hratap Vacharq 3 Mas Arshakunyac Pox 3 sen. bn. 5 / 1 Hark 82 qm
$45,000
Agency
3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 3 / 1 Hark 65 qm Veranoroqvac
$40,000
Agency
Բնակարան քաղաք Գորիսում
$19,000
3 Mas Hraparaki Vra 1-2 sen. bn. 5 / 3 Hark 45 qm 1 Gic Stalinka
$35,000
Agency
3 Mas Chexovi Pox 1 sen. bn. 4 / 3 Hark 40 qm 1 Gic
$28,000
Agency
3 Mas Sitiyi Harevanutyamb 1-2 sen. bn. 4 / 3 Hark 47 qm
$30,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox 1 sen. bn. 5 / 3 Hark 40 qm Kapital Ver
$30,000
Agency
3 Mas Grand Sporti Mot 2 sen. bn. 5 / 5 Hark 56 qm
$30,000
Agency
3 Mas Arshakunyac Pox 1-2 sen. bn. 5 / 4 Hark 45 qm 1 Gic
$27,000
Agency
3 Mas Chexovi Pox 3-4 sen. bn. 9 / 8 Hark 100 qm Veranoroqvac
$55,000
Agency
Hratap Vacharq 3 Mas Mayisi 9 Pox 1-2 sen. bn. 5 / 3 Hark 44 qm 1 Gic
$28,000
Agency
3 Mas Garegin Njdehi Pox 1 sen. bn. 4 / 4 Hark 32 qm
$24,500
Agency
3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 4 / 4 Hark 54 qm
$33,000
Agency
3 Mas Hraparaki Vra 1 sen. bn. 5 / 4 Hark 36 qm Stalinka
$28,000
Agency
3 Mas Arshakunyac Pox 2-3 sen. bn. 5 / 1 Hark 56 qm
$31,000
Agency
1 Mas 3 sen. bn. 5 / 3 Hark 80 qm
$47,000
Agency
3 Mas Exbayrutyan pox. 2 sen. bn. 4 / 4 Hark 57 qm
$33,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox 2-3 sen. bn. 5 / 2 Hark 67 qm
$42,000
Agency
3 Mas Frunzei Pox 3 sen. bn. 10 / 6 Hark 98 qm
$50,000
Agency
3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 5 / 4 Hark 56 qm 1 Gic
$35,000
Agency
3 Mas Artashesyan Pox 3 sen. bn. 4 / 3 Hark 75 qm H. R. A. T. A. P
$37,000
Agency
3 Mas Artashesyan. Pox. 2 sen. bn. 5 / 5 Hark 56 qm Veranoroqvac
$37,000
Agency
3 Mas Cityi Mot 1 sen. bn 5 / 5 Hark 31 qm 1 Gic
$23,000
Agency
3 Mas Arshakunyac Pox 3 sen. bn. 10 / 9 Hark 90 qm
$39,000
Agency
3 Mas Chexovi Pox. 2 sen. bn. 10 / 3 Hark 65 qm
$40,000
Agency
Hratap Vacharq 3 Mas Arshakunyac Pox 1-2 sen. bn. 5 / 4 Hark 42 qm
$25,500
Agency
3 Mas Mayisi 9 Pox 1-2 sen. bn. 5 / 5 Hark 42 qm 1 Gic
$25,000
Agency
3 Mas Mantashyan Pox 3 sen. bn. 9 / 8 Hark 80 qm Hratap
$43,000
Agency
Hratap Vacharq 3 Mas Mayisi 9 Pox. 1 sen. bn. 9 / 5 Hark 45 qm
$25,000
Agency
Hratap Vacharq 3 Mas Arshakunyac Pox 1 sen. bn. 10 / 8 Hark 40 qm
$23,000
Agency
3 Mas Cityi Mot 1 sen. bn. 4 / 4 Hark 30 qm
$21,000
Agency
Dalmai Mot Norakaruyc 84qm Evroveranorogvac
$90,000
Agency
3 rd Mas. Titan supermarketi mot, 2 sen. bn. 4 / 3hark, 67 qm. Stalinka
$42,000
Agency
3 Mas Hraparaki Mot 2-3 sen. bn. 5 / 5 Hark 62 qm
$37,000
Agency
3 Mas Kinohayreniqi Mot 2 sen. bn. 9 / 4 Hark 58 qm
$32,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox 3 sen. bn. 4 / 1 Hark 67 qm Kapital Ver
$45,000
Agency
Hratap Vacharq 3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 4 / 4 Hark 65 qm Stalinka
$34,000
Agency
3 Mas Artashesyan pox. 1 -2 sen. bn. 9 / 9 Hark 47 qm
$24,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox 3 sen. bn. 5 / 3 Hark 75 qm 1 Gic
$43,000
Agency
3 Mas Artashesyan. Pox. 2 sen. bn. 4 / 3 Hark 58 qm 1 Gic
$33,500
Agency
Hratap Vacharq 3 Mas 1-2 sen. bn. 4 / 2 Hark 48 qm
$28,500
Agency
Hratap Vacharq 3 Mas Kinohayreniqi Mot 2 sen. bn. 5 / 2 Hark 56 qm
$38,000
Agency
Բնակարան
$25,000
3 Mas Mantashyan Pox. 2 sen. bn. 5 / 4 Hark 56 qm
$38,000
Agency
3 Mas Hraparaki Mot 2 sen. bn. 3 / 2 Hark 70 qm
$30,000
Agency
Hratap Vacharq 3 Mas Chexovi Pox 1 sen. bn. 4 / 1 Hark 40 qm
$21,000
Agency
3 Mas Bagratunyac Pox 2 sen. bn. 5 / 2 Hark 56 qm 1 Gic
$31,000
Agency
© 2005-2017 List.am